Rechtsgebieden

Als advocaat heb ik meer dan 15 jaar ervaring en werkte ik zowel voor particulieren als in opdracht van ondernemingen. Daarbij treed ik zowel op als juridisch adviseur en pleit ik voor rechtbanken.

Als advocaat ben ik vooral vertrouwd met de volgende domeinen:

  • Bouwrecht: bij bouwwerken kan er altijd iets misgaan, en dan kunnen zowel de bouwheer, de architect als de aannemer vaak juridische bijstand gebruiken
  • Onroerend goed: van de aan- en verkoop van een woning, discussies tussen mede-eigenaars, huur- of pachtgeschillen tot erfdienstbaarheden en gevallen van burenhinder
  • Verkeersrecht: niet alleen bij een zwaar verkeersongeval is de bijstand van een advocaat een must, ook als je moet voorkomen voor een verkeersovertreding neem je best contact op
  • Nalatenschappen: vaak ontstaan er geschillen tussen erfgenamen omdat ze niet weten welke rechten en plichten ze precies hebben als familielid of begunstigde
  • Administratief recht: problemen met vergunningen, zowel voor de aanvrager als voor diegene die er nadeel van kan ondervinden
  • Arbeidsrecht: met in het bijzonder ontslagrecht, waar de strenge reglementering en de financiële gevolgen vragen om een goede voorbereiding en begeleiding
  • Ondernemingsrecht en juridisch advies: zowel theoretische bijstand (opstellen en nakijken van contracten, bestelbonnen, algemene factuurvoorwaarden) als praktische begeleiding bij onderhandelingen
  • Incasso: de meeste ondernemingen krijgen te maken met wanbetalers, tijdig en kordaat ingrijpen is dan de boodschap
  • Insolventierecht: van beslag tot faillissement, alle betrokkenen kunnen bijstand gebruiken
  • Aansprakelijkheidsrecht: indien u schade geleden heeft of indien u verantwoordelijk kan gesteld worden voor andermans schade

Heeft u een concrete vraag of een dossier waarbij u mogelijk ondersteuning van een advocaat nodig heeft? Aarzel dan niet om mij te contacteren voor meer informatie.